PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informativní prohlášení o zpracování osobních údajů

Jdeme Autistům Naproti z.s., IČ: 27041972, Žilinská 198/26a, 779 00 Olomouc

 

Výše uvedená organizace Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále GDPR) informuje o způsobu zpracovávání osobních údajů a Vašich právech.

 

JAN z.s. zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů.

 

I. Osobní údaje

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt poskytl, a to v souvislosti s jednáním a uzavřením smluvního nebo jiného právního vztahu se správcem (adresní a identifikační údaje, kontaktní údaje, bankovní spojení apod.), nebo se souhlasem se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů (zpracování fotografií apod.). Správce zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, za účelem:

 

- plnění zákonných povinností správce, jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy, ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů, účely oprávněného zájmu správce, archivace dle zákona, účely uvedené v souhlasu o zpracování osobních údajů, výběrová řízení na volná pracovní místa, prezentace činnosti.

Správce zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

- agenda související s poskytováním sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., personální a účetní agenda, smluvní vztahy (zpracovatelé, dodavatelé), pořádání školení, rodičovských setkání a dalších akcí pro veřejnost, fakultativní činnost.

 

II. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno v sídle organizace pověřenými zaměstnanci správce, případně zpracovatelem, a to manuálním způsobem (písemnosti, dokumentace) a prostřednictvím výpočetní techniky za dodržování veškerých bezpečnostních zásad pro zpracování a správu osobních údajů. Správce přijal technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, tak aby nemohlo dojít k nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změnám, zničení či ztrátě, k neoprávněnému zpracování či přenosu a jinému zneužití údajů. Správce respektuje právo subjektů údajů na ochranu soukromí a při zpracování je povinen postupovat dle platných právních předpisů.

Doba zpracování a uchovávání osobních údajů se řídí lhůtami uvedenými v příslušné platné legislativě, ve spisovém a skartačním řádu správce a v příslušných smlouvách.

 

III. Práva subjektů údajů

Právem subjektu údajů je přístup k jeho osobním údajům a k informacím o účelu a způsobu zpracování těchto osobních údajů, podání žádosti o změnu a podání stížnosti, dle výše uvedeného nařízení GDPR.

- Vaším základním právem je kdykoli požádat správce o sdělení, zda zpracovává Vaše osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem. Máte právo požadovat jednu kopii všech vašich osobních údajů, které zpracovává. Máte právo požadovat provedení změn, oprav a doplnění Vašich osobních údajů, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Domníváte-li se, že správce Vaši žádost nevyřídil tak, jak by měl, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Naším zájmem je zpracovávat poskytnuté osobní údaje řádně a dle zákona a nepoškozovat Vaše práva. Budeme reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo vzájemné dohody a co možná nejvyšší spokojenosti na Vaší straně.

 

Vaše dotazy a připomínky přijímáme prostřednictvím emailu : jan-olomouc@jan-olomouc.cz

 

nebo poštou na adrese : Jdeme Autisům Naproti z.s., Žilinská 198/26a, 779 00 Olomouc

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Jan Olomouc

Informujte se

E: jan-olomouc@jan-olomouc.cz

T: 608 366 835

Kontaktujte nás

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Žilinská 198/26a

77900 Olomouc