O nás

Začalo to jedním osobním příběhem  v roce  1999. To se právě manželům Markétě a Ivanovi Jandekovým narodila dcera Maruška. Všechno se zdálo v pořádku a z porodnice si odnášeli  zdravé dítě.  Holčička však postupně ztrácela nabyté dovednosti a vrstevníci se jí vzdalovali. Co dělat? Kam se obrátit o pomoc? To všechno Jandekovi  řešili,  a protože  ještě nebyl doma běžně dostupný internet,začali telefonovat a obíhat různé instituce.  A výsledkem bylo, že se oklikou vrátili zase sami k sobě. Takovou pomoc, kterou si představovali, s možností volby pro sebe i své dítě, nanašli.

V březnu 2003 založili Iniciativu rodičů a přátel autistických dětí  V sobě. Rodiče dětí s postižením měli  v každodenním nelehkém žití nacházet především sílu sami v sobě a začít být  iniciativní.

Tehdy schůzky probíhaly  v Olomouci  na Dolním náměstí v dnes již zaniklé neziskovce Proso, kterou vedl psycholog Petr Hroch, známý  pana Jandeka. Prostřednictvím osobních vazeb další  azyl na setkávání rodičů dětí s autismem na sdílecích  skupinách a schůzkách s odborníky poskytl pan Michal Umlauf z Maltézské pomoci. Poslední „štace“  následovala  do prostor   občanského sdružení Žebřík v blízkosti Flóry, které vedla Lenka Malíčková. Paní Malíčková pak nezištně pomáhala jako dobrovolník s účetnictvím organizace a psaním prvních grantů.

V roce  2007 čas dozrál k založení občanského sdružení Jdeme autistům naprotiOlomouc o.s., které znáte pod zkratkou JAN – Olomouc o.s. .  Mezi zakládající členy kromě Jandekových patřila speciální pedagožka a dramaterapeutka Ingrid Hanzlíková, kamarádka Ivana a Markéty, dále paní Judita Morongová Tichá máma dcery Daniely s autismem a Sylva Kočí, speciální pedagožka a člověk, který se s manžely Jandekovými přátelil již léta před tím.

Následně  obdržel  JAN – Olomouc o.s. od nadace NROS ( Kuře ) první grant. Organizace se začala profesionalizovat, i když to vůbec nebylo v původním plánu, který obsahoval pouze svépomocné činnosti rodičů ve prospěch svých postižených dětí. Situace byla však taková, že telefonáty a další dotazy ohledně konkrétní pomoci  pro své děti s autismem, přesáhly  hranici běžné pomoci mezi souputníky podobného osudu.

Po osmi a půl letech péče o dceru začala paní Jandeková  nesměle působit v organizaci JAN. Sama se věnovala dětem s PAS na kroužcích, dělala vlastně i osobního asistenta: některé děti doprovázela z jejich domovů či ze zařízení, kde pobývaly přes den, do tělocvičny – na sportovní kroužek – nebo do herny. Hlavní  péči o Marušku převzal od té doby její táta Ivan.

Postupně se rozšířily nabízené aktivity a také pracovní tým, do kterého přibyla speciální pedagožka paní Sylva Kočí, která má velkou zásluhu na vzniku a rozvoji rané péče.

Ještě dříve však  vykouklo na svět mateřské integrační centrum JANíček. Jandekovi měli takovou představu, že chtěli vybudovat všechno po pořadě co jim v systému péče o „speciální děti“ a v komunitě vůbec , pro jejich dceru a další takové děti,chybělo. Jenže to přecenili své síly…. V roce 2009 zaregistroval JANOlomouc o.s. první sociální službu , a to ranou péči pro děti do 7 let.  V té době však Maruška Jandeková nepatřila svým věkem do této cílové skupiny…  Inu,záměr je jedna věc ,a realizace druhá. Čas utíká velmi rychle, a to hlavně dětem s postižením a jejich rodinám. Potřebují komplex služeb a aktivit, mezioborovou spolupráci, možnost volby. Snad až současná doba nabídne to co bylo třeba již dávno, a není to žádným nadstandardem, tedy možnost normálnějšího života, když máte těžce postižené dítě.

V rané péči v jejich počátcích působila nezastupitelně společně s paní Sylvou Kočí a Markéta Jandekovou také Jana Srbková Nováková. Speciální pedagožka, která oslovila JAN ještě coby studentka při realizaci své diplomové práce, a jako jedna z mála, vytrvala  a byla pro celou organizaci přínosem.

Počátkem roku 2016, z důvodu nového občanského zákoniku, proběhla změna názvu organizace na Jdeme Autistům Naproti z.s., se zkratkou JAN z.s

Změny však nenastaly v našich aktivitách :stále poskytujeme sociální službu raná péče, dále pak nácviky sociálních dovedností a příměstský tábor.

Před sebou máme mnoho výzev. Jednou z nich je komplexní centrum pro děti a dospělé s PAS v Olomouci, které stále chybí.  Mementem je také chráněné bydlení a respitní péče ! Máme toho před sebou dost ! A těšíme se na to ! Důležité jsou v životě možnosti !!!!

 

Partneři

Jan Olomouc

Kontaktujte nás

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Žilinská 198/26a

77900 Olomouc

Informujte se

E: jan.olomouc@gmail.com

T: 608 366 835