Nadace a nadační fondy

Blue-nf-cmyk                   Nf-cezVdv-logo-2017

                    Nf-auttalk            Nros    Tesco

Detskymozek_logo              Siemens-logo-default

 

 

Podporují nás:

2018-2020

NF Avast, NF AutTalk Kateřiny Sokolové, NF ČEZ, NROS, NF Tesco, NF Titicaca, VDV-Nadace Olgy Havlové

Nadace Tesco

Tesco
Název projektu: Osobní asistenti pro děti s poruchou autistického spektra na příměstském táboře
Popis projektu: V roce 2020 se rozhodla Nadace Tesco podpořit naši aktivitu příměstských táborů pro děti s poruchou autistického spektra. Z tohoto nadačního příspěvku jsme pokryly náklady na 8 osobních asistentů. Tyto pracovní pozice jsou klíčové pro průběh celého tábora. Díky realizaci tohoto projektu jsme byli schopní rozšířit nabídku příměstských táborů pro cílovou skupinu dětí s PAS o nová místa a dětem zajistit díky osobním asistentům individuální režim, který potřebují. Děti tak získaly nové sociální kontakty a pečující rodiče měli možnost díky umístění dětí na příměstský tábor načerpat nové psychické i fyzické síly na péči o své děti, předcházet tak pocitu vyhoření a více se soustředit na kontakty s ostatními členy rodiny.
Podpořená částka: 36.000Kč

Pomáháme znovu začít!

 

 

 

VÝBOR DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ                                                                           Vdv-logo-2017

V letošním roce podpořila tato nadace naši činnost v rámci projektu "Pomáháme znovu začít!". 
Finanční příspěvek bude využit k pořízení potřebných didaktických a senzorických pomůcek.
Děkujeme!

Máme to ve svých rukou!

NADAČNÍ FOND AVAST

Nadační příspěvek na přípravu a realizaci dobročinné a obecně prospěšné činnosti spočívající v podpoře aktivit a činností rodičovské skupiny v rámci projektu JAN z.s. Máme to ve svých rukou!

Podpora NFA v roce 2018 má hlavní přínos v tom, že se rodiče dětí s různou formou PAS a různého věku mohou potkávat, sdílet své starosti a radosti a nacházet přesahy péče o své postižené děti. Motto, které vychází jako výstup ze všech skupinek, je: každý může nabídnout něco, čím pomůže jiné rodině.  Rodiče velmi zaujala myšlenka homesharingu, přáli by si tuto "službu" v nějaké formě uplatnit u nás na Moravě.

V loňském roce jsme získali k našemu projektu dalšího partnera - Krajský úřad Olomouckého kraje. Z prostředků KÚOK byl hrazen jeden pobyt rodin s dětmi s PAS v Jeseníkách v Hrubé Vodě, který poskytl zázemí intenzivní rodičovské skupině za přítomnosti psychologa a sociálních pedagogů, a rovněž vzdělávání rodičů v tématice PAS. 

JAN s novou tváří!

 

Logo-nadacni-fond-avast

 

 

 

 

 

NADAČNÍ FOND AVAST

Jdeme Autistům Naproti z.s., zkráceně JAN z.s., čerpal v roce 2017 finanční podporu Nadačního fondu Avast. Díky tomu bylo tentokrát možné zacílit pomoc přímo na samotnou organizaci, na což jindy nezbývají prostředky. Sám JAN má totiž také svoje potřeby. Je to už teenager, v březnu tohoto roku mu bude 15 let, a za ten čas se představa atraktivního vzhledu značně změnila.

My, kteří pracujeme v sociálních službách, jsme často zaměřeni jen na přímou práci s rodinami, v našem případě s těmi, do kterých se narodí dítě s autismem. V zápalu činností a aktivit zapomínáme, že jsme do jisté míry organizace, která se má prezentovat veřejnosti také navenek.

Což o to, že pracujeme vysoce profesionálně s dětmi s autismem, pokud o tom mnohdy vědí jen ti, kterých se to týká. A tak se vytváří uzavřený kruh. Abychom získali podmínky pro lepší péči o děti s autismem, je třeba vícezdrojové financování. Nejen granty z krajského úřadu, měst a obcí na sociální službu, které pokryjí jen bazální potřeby. Důležité je oslovit sponzory a dárce, kteří jsou ochotni podpořit dobrou věc, ale musí se o ní nejdříve dozvědět ! Jak se to však v reálu má zajistit? Veškeré činnosti, které vedou k takovému zviditelňování, obášejí čas a finance, kterých se nám běžně nedostává.

Mnozí donátoři také raději zafinancují nějakou konkrétní pomůcku pro děti s postižením, ale vkládat prostředky do něčeho, co teprve v budoucnu vytvoří systémové změny, se moc nedaří. V podstatě je nutné vytvářet dlouhodobou koncepci udržitelnosti neziskové organizace. Nadační fond Avast tento vhled má ! Z toho důvodu jsme dostali šanci něco změnit a udělat podle našich představ. Obdrželi jsme prostředky na zkrácený úvazek fundraisera, který mnoho z toho, o čem jsme dříve jen uvažovali, mohl uvést v život.

Máme nové logo, které nás prezentuje navenek, a nové moderní webové stránky ! Inovovali jsme naše propagační materiály – letáčky informující o poskytovaných službách a činnostech JANa s aktuálními kontakty na nás. Zrealizovali jsme vytvoření přenosného banneru a ten s úspěchem používáme při osvětových akcích a dalších setkáních.

V projektu Máme vzdělání, máme možnosti! jsme se zaměřili na to, abychom se dozvěděli co nejvíce souvislostí z různých oborů. Jen tak můžeme co nejúčinněji pomáhat dětem s autismem z naší rané péče. Čím je hlubší zdravotní postižení, tím nutnější je komplexní přístup. A my vidíme budoucnost v každém dítěti !

A  tohle všechno je dobrý základy pro naše další plány ve prospěch lidí s autismem !

Díky všem z Nadačního fondu  Avast !!!

 

 

 

 

Komunikujeme, tedy jsme!

Nadace-jistota

KB NADACE JISTOTA

V roce 2016 jsme ve spolupráci s Nadací Jistota realizovali projekt Pomůcky pro efektivnější komunikaci dětí s autismem! Tak jako člověku, který nevidí, předkládáme Braillovo písmo, ten, kdo neslyší, používá znakovou řeč, stejně tak lidé s autismem potřebují vizualizovat to, co jim chceme říci. U nemluvících dětí se snažíme nastartovat komunikaci tak, aby se mohly funkčně dorozumívat. Kvalita komunikace odráží do značné míry kvalitu života dítěte s autismem a celé jeho rodiny, nyní i v budoucnosti. Nezvládnutá komunikace často stojí za problémovým chováním a agresí těchto lidí. Vždy je třeba hledat vhodný komunikační "kanál", kterým budou k dítěti proudit informace o okolním světě a jak se bude efektivně dorozumívat. Často používáme komunikaci pomocí fotek, piktogramů, někdy předmětů. Náš projekt je zaměřen na vytvoření kvalitního odborného zázemí pro pracovníky rané péče a lektory kroužků nácviků sociálních dovedností tím, že budeme moci pořídit zejména technické pomůcky k nacvičování komunikace dětí s autismem.

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Jan Olomouc

Informujte se

E: jan-olomouc@jan-olomouc.cz

T: 608 366 835

Kontaktujte nás

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Žilinská 198/26a

77900 Olomouc