Nácvik sociálních dovedností

Nácvik sociálních dovedností je individuálním nebo skupinovým volnočasovým kroužkem, který poskytuje sdružení JAN-Olomouc o.s. dětem a dospělým s poruchou autistického spektra. Práce s dítětem/dospělým vychází z věku klienta, jeho individuálních potřeb a přání, respektive přání  jeho rodičů.

  • Skupinové nácviky sociálních dovedností probíhají ve středu od 14:30 do 15:45 v prostorách sdružení Žilinská 26.
  • Individuální nácviky sociálních dovedností probíhají v době dle potřeb uživatelů a možností JAN-Olomouc o.s.

Cíl a obsah nácviku sociálních dovedností

Cílem práce s dítětem/dospělým s PAS je zlepšení jeho sociálně komunikačních dovedností – schopnosti správně chápat sociální situace a adekvátně na ně reagovat.

S dítětem/dospělým trénujeme porozumění situacím, souvislostem, příčinám a následkům jednání. Na jeho vývojové úrovni mu pomáháme chápat principy vztahů a učit se vzorce chování  (vztah k blízké osobě,  k učiteli, cizím lidem apod.). Pomáháme klientovi identifikovat své vlastní emoce i emoce druhých lidí. Učíme ho rozeznávat jednotlivé výrazy tvář a gesta. U dětí rozvíjíme základní dovednosti jako je  dotaz, prosba, rada, poskytnutí útěchy, odmítnutí atd.

Pomůcky pro nácvik sociálních dovedností

Podpořili nás

  Vystrizek_2MpsvAvastKb_logo_7Kpmg_3Hanusovice_3Tovacov_znak_5Prostejov_znak_6 Prerov_znak_5Klopina_znak_6   Javornik