Seznam doporučené literatury

 

ATTWOOD T. Aspergerův syndrom. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-979-8.

AUTISM TREATMENT CENTER OF AMERICA. The Manual for participants Start-Up Program. USA: The Option Institute & Fellowship, 2005.

BERMAN, T., F., RAPPAPORT., B. Play to Groe! Izrael: Autism Treatment Center, 2008. ISBN 13: 978-0-615-22814-3.

BEYER J., GAMMELTOFT L. Autismus a hra: příprava herních aktivit pro děti s autismem. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-157-3.

BLEACH, F. Každý jsem jiný. Kniha pro všechny kluky a holky, kteří mají sourozence s autismem.

BONDY A., FROST L. Vizuální komunikační strategie v autismu. Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2053-1

CAMBELL-MCBRIDE, N. Syndróm trávenia a psychológie -- Prírodná liečba. Európa 2012, ISBN 978-80-89111-68-8

ČADILOVÁ, V., JŮN, H., THOROVÁ, K. a kol. Agrese u lidí s mentální retardací a autismem. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-319-2.

ČADILOVÁ, V., ŽAMPACHOVÁ, Z. Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Aspergrovým syndromem. Praha: IPPP ČR, 2006. ISBN 80-86856-20-8.

DE CLERQ, H. Mami, je to člověk nebo zvíře? Praha: Portál, 2007.

DUBIN, M. Šikana dětí s poruchami autistického spektra. Praha: Portál, 2009.

GILLBERG, CH., PEETERS, T. Autismus: zdravotní a výchovné aspekty. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-201-7.

GILPIN,  R.W. Veselo a s láskou o autizme. Európa 2009, ISBN 9788089111541

GRANDIN, T., PANEK, R. Mozek autisty. Myšlení napříč spektrem. Mladá fronta 2014. ISBN: 978-80-204-3115-8

GRIFFIN, S., SANDLER, D.  300 her pro děti s autismem -- Rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností. Portál 2012. ISBN 978-80-262-0177-9

HADDON, M. Podivný případ se psem. Praha: Argo, 2003.

HRDLIČKA, M., KOMÁREK, V. Dětský autismus: přehled současných poznatků. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-813-9.

ISAACSON, R. Léčba koněm. Pouť otce za uzdravením syna.  Portál 2011.                               ISBN: 978-80-7367-878-4

JELÍNKOVÁ, M. Autismus II. Problémy v sociálních vztazích dětí s autismem. Praha: IPPP ČR, 2000.

JELÍNKOVÁ, M. Autismus III. Problémy s představivostí u dětí s autismem. Praha: IPPP ČR, 2000.

JELÍNKOVÁ, M. Autismus VIII. Pedagogicko-psychologické hodnocení a výchovně vzdělávací strategie u žáků s autismem. Praha: IPPP ČR, 2004.
ISBN 80-86856-00-3.

JELÍNKOVÁ, M. NETUŠIL, R. Autismus I. Problém komunikace dětí s autismem. Praha: IPPP ČR, 1999.

JELÍNKOVÁ, M. Vzdělávání a výchova dětí s autismem. Praha:UK, 2001. ISBN 80-7290-042-0.

JELÍNKOVÁ, M., NETUŠIL, R. Autismus V. Hra a hračka v životě dítěte s autismem. Praha: IPPP ČR, 2001.

JOHANSENOVÁ, B. G. Děti s autizmem a speciálně pedagogická péče
o ně. Praha: Parta, 1998. ISBN 80-85989-48-4.

KAUFMAN, B. N. Son-Rise: Zázrak pokračuje. Bratislava: Barracuda, 2004.
ISBN 80-969237-8-1.

KNAPCOVÁ, M., JAROLÍMOVÁ, M. Výměnný obrázkový komunikační systém VOKS. Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2006

KREJČÍŘOVÁ, D. Autismus VII. Diagnostika poruch autistického spektra. Praha: IPPP, 2003.

LAWSON, W. Život za sklem: osobní výpověď ženy s Aspergerovým syndromem. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-389-5.

LEMAN, K. Sourozenecké konstelace Portál 2012, ISBN 978-80-7367-866-1

MAKOVCOVÁ, J. Maminko, nezpívej. Praha: ALMI, 2009.

MAKOVCOVÁ, J. S rukama na uších. Praha: ALMI, 2010.

NEWMAN, S. Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením: rozvoj kognitivních, pohybových, smyslových, emočních a sociálních dovedností. Praha: Portál, 2004.
ISBN 80-7178-872-4.

PÁTÁ, K.P. Mé dítě má autismus. Praha: Grada, 2008.

PAVLIŠTÍKOVÁ, A., HLADKÁ, L. Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem. Most: Tiskárna K&B s.r.o., 2008.

PATRICK N.J. Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra. Portál 2011. ISBN 978-80-7367-867-8

PEETERS, T. Autismus: Od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci. Praha: Scientia, 1998. ISBN 80-7183-114-X.

PEŠEK, R. Kyslíková maska pro rodiče dětí s Aspergerovým syndromem. Pasparta 2013. ISBN: 978-80-905576-1-1

PEŠEK, R. Integrace dětí s AS a VFA do vzdělávacího procesu

PREISSMENN, CH. Život s Aspergerovým syndromem. Portál, 2010

PREKOPOVÁ, J. SCHWEIZEROVÁ, Ch. Neklidné dítě.Portál 2008.ISBN 978-80-7367-351-2

Respektovat a být respektován, kol.autorů, Spirála 2008, ISBN 978-80-904030-0-0  

SCHOPLER, E. Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje: výchova a vzdělávání dětí s autismem. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-202-5.

SCHOPLER, E., LANSING, M., WATERS, L. Výukové aktivity pro děti s autismem. Praha: Modrý klíč, 2000. ISBN 80-902494-3-4.

SCHOVANEC, J.  O kolečko míň. Můj život s autismem. Pasparta 2014. ISBN: 978-80-7432-497-0

STRAUSSOVÁ, R., ROŠŤÁROVÁ, I. Sebeobsluha u dětí s poruchou autistického spektra. Obrazový postup

STRUNECKÁ, A. Přemůžeme artizmus? Praha: ALMI, 2009.

STRUNECKÁ, A., PATOČKA. J., Doba jedová. Triton 2011. ISBN 978-80-7387-469-8

STRUNECKÁ, A., PATOČKA. J., Doba jedová 2. Triton 2012. ISBN

THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-091-7.

TUCKERMANN/Häußler/Lausmann Strukturované učení v praxi (Uplatnění principů Strukturovaného učení v prostředí běžné školy)

VANČURA, J. Zkušenost rodičů dětí s mentálním postižením. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007. ISBN 978-80-87029-14-5.

VERMEULEN, P. Autistické myšlení. Praha: Grada, 2001.

WELTON, J. Povím vám o Aspergerově syndrom. Edika 2014. ISBN: 978-80-266-0564-5 WILLIAMS, D. Nikdo nikde. Praha: Portál, 2009.

 

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Jan Olomouc

Informujte se

E: jan-olomouc@jan-olomouc.cz

T: 608 366 835

Kontaktujte nás

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Žilinská 198/26a

77900 Olomouc