Autismus

 Autismus je vývojová porucha, která se obvykle diagnostikuje v raném dětském věku. Řadí se mezi neurologické poruchy a ovlivňuje vývoj ve čtyřech hlavních oblastech, a to: komunikace, chování, sociální dovednosti a smyslové vnímání. Současné výzkumy uvádějí, že mohou existovat další příčiny v genetické oblasti, vlivy životního prostředí, metabolické obtíže nebo kombinace všech faktorů.

Každá osoba s autismem je unikátní a má jiný profil silných stránek a obtíží. Žádní dva lidé nevykazují stejné charakteristiky se stejným stupněm závažnosti. Je to porucha, která má „spektrum“ a různé individuální diagnózy se kolektivně označují jako poruchy autistického spektra (PAS). Lidé na spektru sahají od těch, kteří jsou neverbální a mají vážné obtíže, mezi něž může patřit i sebepoškozování nebo postižení intelektu, až po osoby na vysokofunkčním konci spektra (takzvaný Aspergerův syndrom), které jsou nesmírně inteligentní a dokážou se dobře slovně vyjadřovat, přitom však trpí výrazným postižením sociálních dovedností a mají problémy nahlížet na věci v náležité perspektivě.“ (T.Grendin – Jak to vidím já, 2014)

Podle posledních výzkumů:

  • v současnosti žije s tímto handicapem víc než 1,6 % populace Evropy;
  • každé 80. narozené dítě;
  • 70 000 000 osob světa;
  • na 100 000 občanů České republiky.

V oficiální zprávě ze srpna roku 2014 uvádějí odborníci v USA prevalenci 1:68, v případě chlapců dokonce 1:42.

(zdroj: http://www.nadejeproautismus.cz/autismus/)

Zdroje:

http://mujautismus.cz/

http://www.nadejeproautismus.cz

http://www.autistickedite.cz/

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Jan Olomouc

Informujte se

E: jan-olomouc@jan-olomouc.cz

T: 608 366 835

Kontaktujte nás

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Žilinská 198/26a

77900 Olomouc