Nácviky sociálních dovedností

Nácvik sociálních dovedností je individuálním nebo skupinovým volnočasovým kroužkem, který poskytuje organizace JAN z.s. dětem od 7 let věku, případně dospělým s poruchou autistického spektra. Práce s dítětem/dospělým vychází z věku klienta, jeho individuálních potřeb a přání, respektive přání jeho rodičů.

  • skupinové nácviky sociálních dovedností probíhají jednou za 14 dnů v odpoledních hodinách na pracovišti JAN z.s.
  • individuální nácviky sociálních dovedností probíhají v době dle potřeb uživatelů a možností pracovníků JAN z.s.

Cíl a obsah nácviku sociálních dovedností:

Cílem práce s dítětem/dospělým s PAS je zlepšení jeho sociálně komunikačních dovedností, jeho schopnosti správně chápat sociální situace a adekvátně na ně reagovat.

S dítětem /dospělým trénujeme porozumění situacím, souvislostem, příčinám a následkům jednání. Na jeho vývojové úrovni mu pomáháme chápat principy vztahů a učit se vzorce chování (vztah k blízké osobě, k učiteli, k jiným cizím lidem apod.). Pomáháme klientovi identifikovat jeho vlastní emoce i emoce druhých lidí. Učíme ho rozeznávat jednotlivé výrazy tváře a gesta. U dětí rozvíjíme základní dovednosti jako je dotaz, prosba, rada, poskytnutí útěchy, odmítnutí atd.

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Jan Olomouc

Informujte se

E: jan-olomouc@jan-olomouc.cz

T: 608 366 835

Kontaktujte nás

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Žilinská 198/26a

77900 Olomouc