Sociální rehabilitace JAN z.s.

Sociální rehabilitace JAN z.s. poskytuje bezplatně služby osobám s Aspergerovým syndromem, vysoce funkčním autismem a atypickým autismem ve věku od 7 do 26 let.

Cílem naší služby je rozvíjet potenciál a kompetence těchto osob tak, aby se skutečně naplňovalo jejich sociální začleňování do běžného života.

Kapacita služby je v ambulantní formě 7 klientů a v terénní 3 klienti s trvalým bydlištěm v městě Olomouci.

Konkrétně nabízíme:

  • Prakticky vedené nácviky sociálních dovedností.
  • Setkávání dětí či dospívajících s Aspergerovým syndromem, vysoce funkčním autismem či atypickým autismem za účelem navazování a prohlubování přátelství, debat na téma zájmu v bezpečném prostředí našeho klubu( Pokec v klubu)
  • Podporujeme sociální začleňování v přirozeném prostředí našich klientů (školy, zájmové aktivity, zaměstnání) za využití zážitkových programů pro děti(Fair-Play třída) nebo pro dospělé (Vnímám svět jinak), odborných přednášek pro rodiče i odborníky.
  • Nabízíme pravidelné setkávání pro dospělé s Aspergerovým syndromem („Aspíci sami sobě ).
  • Nabízíme mediaci při náročných rodinných situacích, které jsou spojené s diagnózou Aspergerův syndrom, vysoce funkční autismus či atypický autismus.
  • Podporujeme uvědomování si a uplatňování svých práv a oprávněných zájmů u osob s Aspergerovým syndromem, vysoce funkčním autismem či atypickým autismem.
  • Podporujeme osoby s Aspergerovým syndromem, vysoce funkčním autismem či atypickým autismem v aktivním vyhledávání kontaktů se společenským prostředím.

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Jan Olomouc

Informujte se

E: jan.olomouc@gmail.com

T: 608 366 835

Kontaktujte nás

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Žilinská 198/26a

77900 Olomouc