Sociální rehabilitace JAN z.s.

Sociální rehabilitace JAN z.s. poskytuje bezplatně služby osobám s poruchou autistického spektra (nízkofunkční autismus, středně funkční autismu, vysoce funkční autismus, Aspergerův syndrom a atypický autismus) ve věku 7 - 26 /27 - 64 let.

Cílem naší služby je rozvíjet potenciál a kompetence těchto osob tak, aby se skutečně naplňovalo jejich sociální začleňování do běžného života.

Kapacita služby je v ambulantní formě 7 klientů na pracovišti JAN z.s. v Olomouci a v terénní formě 3 klienti v rámci celého Olomouckého kraje.

Konkrétně nabízíme:

  • Prakticky vedené nácviky sociálních dovedností.
  • Setkávání dětí či dospívajících s Aspergerovým syndromem, vysoce funkčním autismem či atypickým autismem za účelem navazování a prohlubování přátelství, debat na téma zájmu v bezpečném prostředí našeho klubu ( Pokec v klubu).
  • Podporujeme sociální začleňování v přirozeném prostředí našich klientů (školy, zájmové aktivity, zaměstnání) za využití zážitkových programů pro děti (Fair-Play třída) nebo pro dospělé (Vnímám svět jinak), odborných přednášek pro rodiče i odborníky.
  • Nabízíme pravidelné setkávání pro dospělé s Aspergerovým syndromem („Blue power“ - každá sudá středa, 16:00 - 17:30 hodin).
  • Nabízíme mediaci při náročných rodinných situacích, které jsou spojené s diagnózou Aspergerův syndrom, vysoce funkční autismus či atypický autismus.
  • Podporujeme uvědomování si a uplatňování svých práv a oprávněných zájmů u osob s Aspergerovým syndromem, vysoce funkčním autismem či atypickým autismem.
  • Podporujeme osoby s Aspergerovým syndromem, vysoce funkčním autismem či atypickým autismem v aktivním vyhledávání kontaktů se společenským prostředím.
  • Od září nabízíme tyto kroužky pro děti s Aspergerovým syndromem, vysoce funkčním autismem, atypickým autismem a nízko funkčním autismem (7-26 let):

Nacvik-soc-dov-1                         Pokecvklubu_2

Poslání sociální rehabilitace

Poslání sociální rehabilitace JAN z.s. je zprostředkovávat osobám s poruchou autistického spektra a s kombinovaným postižením  ve věku od 7 do 26 let nácvik činností potřebných pro samostatný život tak, aby byly využity zachované schopnosti, potenciál a kompetence těchto osob. Individuálně směřovaná podpora vede k jejich sociálnímu začleňování do běžného života.

Cíle sociální rehabilitace

Cíle sociální rehabilitace

1. Rozvíjet sociální dovednosti osob s PAS formou prakticky vedených nácviků a tím napomoci rozvíjet jejich dovednosti, schopnosti a kompetence vedoucí k jejich sociálnímu začleňování.
2. Podporovat sociální začlenění osob s PAS v jejich přirozeném prostředí (školy, zájmové aktivity, zaměstnání).
3. Aktivně vést osoby s PAS ke zprostředkovávání kontaktů se společenským prostředím.
4. Pomoci osobám s PAS uvědomovat si a uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Jan Olomouc

Informujte se

E: jan-olomouc@jan-olomouc.cz

T: 608 366 835

Kontaktujte nás

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Žilinská 198/26a

77900 Olomouc