Evidenční list zájemce o službu

Zajemce-o-sluzbu


Informační leták JAN-Olomouc

Informacni-letak-jan-olomouc


Autismus je způsob bytí....

Článek maminky chlapce s autismem ke stažení zde: 

Clanek-autismus-je-zpusob-byti


Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2010-2014

V pondělí 29. března 2010 vláda České republiky projednala a schválila nový Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 - 2014.

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2010-2014 si můžete přečíst či stáhnout zde! (pdf)


Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením publikována ve Sbírce  mezinárodních smluv pod číslem 10/2010-byla vyhlášena 12.2. 2010 .

Stažení zde! (pdf)

 

Úmluva chrání osoby se zdravotním postižením před všemi druhy diskriminace. Zavazuje smluvní strany nejen k přijetí zákonů a nařízení dodržující tento princip, ale také zajištění toho, aby v praktickém životě docházelo k lepší integraci zdravotně postižených lidí do společnosti.Ústava České republiky v čl.10 stanoví, že vyhlášení mezinárodní smlouvy k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva!!


Diplomová práce SON-RISE program

Autorka: Mgr. Jana Srbková

Stažení zde! (pdf)

Děkujeme Mgr. Janě Srbkové za  svolení  ke zveřejnění  diplomové práce. Za diplomovou práci byla oceněna cenou děkana na Masarykově univerzitě v Brně.


Využití HANDLE přístupu u dítěte s PAS

Bakalářská práce o HANDLE přístupu.

Ke stažení zde:

Vyuziti-handle-pristupu-u-ditete-s-poruchou-autistickeho-spektra


Využití metody SON-RISE u dětí s autismem

Autorka: Bc. Hana Peterková

Stažení zde! (pdf)

Velice děkujeme Haně Peterkové za poskytnutí její bakalářské  práce.


Prezentace Prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc

Autorka: Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc

Stažení zde! (prezentace)

Paní profesorka Anna Strunecká nám poskytla velice zajímavou a pohlednou prezentaci Autismus a receptory v mozku, kterou si můžete stáhnout.

Podpořili nás

  Vystrizek_2MpsvAvastKb_logo_7Kpmg_3Hanusovice_3Tovacov_znak_5Prostejov_znak_6 Prerov_znak_5Klopina_znak_6   Javornik