PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2023

Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027

Název projektu: KOMUNITNÍ CENTRUM JAN Centrum sociálních služeb
Reg. číslo: CZ.06.04.02/00/22_014/0000430
Cílem projektu je vybudování zcela jedinečného Komunitního centra JAN - Centra sociálních služeb v Olomouci, které bude zajišťovat odpovídající zázemí pro poskytování sociálních služeb sociální rehabilitace a raná péče ambulantní formou osobám s poruchou autistického spektra.
Projekt je spolufinancován z Evropské Unie.

Eu-mmr-barevne-rgb

Krajský úřad Olomouckého kraje - Dotační program pro sociální oblast 2023

Z finančních prostředků Olomouckého kraje se nám podařilo získat také částku 41.000 Kč, která je určena na realizaci letních příměstských táborů pro klienty služby raná péče i sociální rehabilitace. Díky těmto prostředkům jsme každoročně schopni uspokojit téměř všechny žádosti našich klientských rodin.

Logo-olomouckeho-kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje - Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2023

I v letošním roce jsme byli úspěšní při získávání podpory z finančních prostředků Olomouckého kraje určených na realizaci letního příměstského tábora pro klienty s Aspergerovým syndromem. Z částky 15.000 Kč jsme spolufinancovali platy osobních asistentů, vstupné a dopravu.

Logo-olomouckeho-kraje

Nadace ČEZ

V rámci grantového řízení Nadace ČEZ s názvem "Neziskovky" jsme podali žádost o financování vzdělávacích kurzů pro 9 zaměstnanců v přímé péči. Konkrétně se jedná o kurzy RMTi 1 a 2 a Face the fear. Správní rada nadace se rozhodla tuto naši žádost podpořit v plné výši, tedy částkou 197.892 Kč. 

Nadacecez_400x300_rgb_svetlepozadi_transparentni

Nadace rozvoje občanské společnosti - Individuální projekty

V roce 2023 byla podpořena ze strany Nadace občanské společnosti v rámci výzvy Individuální projekty naše žádost Osobní asistence pro Daniela. Cílem toho to projektu bylo zajistit dofinancování mzdy osobní asistentky pro našeho malého klienta Daniela. Rodina bydlí v regionu s velmi špatnou dopravní dostupností, vzdáleném od větších měst a s velmi malou kapacitou předškolních zařízení. Umístění chlapce do mateřské školky se nezdařilo a rodina nedisponovala dostatkem finančních prostředků na zajištění komerční asistenky, která by poskytovala chlapci péči a rodině s dalšími malými dětmi tak ulehčila její náročnou situaci. Navíc všechny oslovené sociální služby odmítli do takto vzdáleného regionu zajíždět kvůli špatné dostupnosti. Rodině se v nedaleké obci podařilo nalézt pro Daniela osobní asistentku, bohužel však si z finančních důvodů nemohli dovolit financovat tolik hodin péče, kolik by potřebovala. Díky podpoře z Individuálního projektu se podařilo na půl roku potřebný počet hodin dokrýt z nákladů projektu Nadace rozvoje občanské společnosti.

Nros_cmyk_logo

Nadační fond Auttalk

Nadační fond Auttalk dlouhodobě podporuje činnost naší organizace. V roce 2023 jsme získali částku 20.000 Kč, která je určena na realizaci rodičovských skupin. 

Logo_aut_talk

Nadační fond Sirius

Náš spolek získal od Nadace Sirius finanční prostředky ve výši 400.000 v rámci XIII. grantového řízení Podpora sociální služby raná péče. Z této částky budou částečně kofinancovány úhrady za nájem poboček, ve kterých provozujeme sociální služby, spotřeba pohonných hmot při poskytování terénní formy péče obou sociálních služeb a energie.

Logo-nadace-sirius-hp

Nadační fond Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme - jaro 2023

Už na konci roku 2022 jsme obdrželi vyrozumění od Nadace rozvoje občanské společnosti, že náš projekt Rozvoj handle terapie ve spolku Jdeme Autistům Naproti postoupil do 2. kola k hlasování veřejnosti hned ve čtyřech prodejnách společnosti Tesco. Celkový výsledek hlasování byl pro nás velmi potěšující, zákaznící nás hned ve dvou prodejnách podpořili nejvyšším možným počtem hlasů. Tím pádem jsme získali 90.000 Kč na rozvoj vzdělání pracovníků v této oblasti.

Tesco-logo                                           Nros

Nadační fond Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme - podzim 2023

Nadační fond Tesco se pro nás stal již tradičním přispivatelem na činnost našeho spolku. V posledních letech jsme se rozhodli finanční prostředky z něj věnovat zejména na rozvoj jednotlivých terapií v přímé práci ve prospěch klientů s PAS. Nejinak tomu bylo i ve 13. kole Vy rozhodujete, my pomáháme. Zvítězit se nám podařilo v jednom z obchodních domů Tesco v Olomouckém kraji. Částka 45.000 Kč poputuje tedy na rozvoj RMTi terapie.

Tesco-logo                                      Stazeny-soubor-3

Statutární město Olomouc

I v roce 2023 se rozhodlo Statutární město Olomouc podpořit naši žádost o kofinancování letních příměstských táborů pro klienty obou našich sociálních služeb. Částka 50.000 Kč je pak určena zejména na platy osobních asistentů. Ve většině případů totiž potřebuje mít každý klient svého vlastního asistenta, který mu pomáhá se zvládáním táborového programu.

Logo_olomouc_012

PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2022

AutTalk - Nadační fond Kateřiny Sokolové

Děkujeme nadačnímu fondu za dlouhodobou podporu setkávání rodičovských skupinek.

V letošním roce činila výše příspěvku 40.000 Kč.

Auttalk

Globus lepší svět

V roce 2022 jsme se úspěšně zapojili do projektu Globus lepší svět. Díky této projektové výzvě se nám podařilo získat částku 50.000 Kč. Ta byla použita jako kofinancování příměstských letních táborů pro naše klienty. Z těchto prostředků jsme uhradili částečně mzdy pro osobní asistenty, vstupné na některé aktivity (např. aquapark, Indoor Jumping) a dopravné na zmiňované aktivity.

Globus-lepsi-svet

Krajský úřad Olomouckého kraje - Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2022

Stejně jako v předchozích letech, i v letošním roce byl podpořen projekt “Příměstský letní tábor pro děti s Aspergerovým syndromem”. Finanční prostředky ve výši 14.000 Kč z projektu byly použity na mzdy osobních asistentů, dopravné a vstupné.

Olom-kraj_logo

Ministerstvo práce a sociálních věcí

V letošním roce získal náš spolek v rámci mimořádného dotačního řízení finanční prostředky na zajištění pomoci a péče o obyvatele Ukrajiny přicházející do České republiky v důsledku války s Ruskou federací“ ve výši 200.000 Kč. 

Mpsv_logo_sirka_barva

Nadace Dětský mozek

I v roce 2022 se rozhodla tato nadace podpořit příměstské tábory pro děti s autismem částkou 15.000 Kč. Celý finanční obnos byl použit na platy osobních asistentů, jejichž úloha při pořádání příměstského tábora je klíčová.

Detskymozek_logo-3

Nadační fond Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme - jaro 2022, podzim 2022

Nadační fond Tesco v uvedeném roce změnil pravidla pro podporu jednotlivých projektů. I přes zpřísnění podmínek se nám podařilo zvítězit na prodejně Tesco v Prostějově a získat tak 45.000 Kč na proškolení 2 pracovnic v tématice snoezelen terapií. Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

Tesco-logo                Nros

Statutární město Olomouc

Projekt "Tábor pro děti s autismem" byl podpořen ze strany Statutárního města Olomouc také v roce 2022, a to částkou 50.000 Kč. Díky těmto finančním prostředkům jsme byli schopni zrealizovat tuto aktivitu, která je finančně velmi náročná, a to zejména z důvodu zajištění platů pro všechny asistenty. Stále totiž platí, že každý klient má svého asistenta.

Logo_olomouc_012

PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2021

Krajský úřad Olomouckého kraje - dotační titul Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování

Díky tomuto projektu jsme získali na 36.100Kč, ze kterých jsme realizovali aktivitu Letní příměstský tábor pro klienty služby sociální rehabilitace. Tábor se konal v termínu 26. - 30. července 2021 a zúčastnilo se ho 14 klientů služby.

Logo-olomouckeho-kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje - Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2021.

Tato dotace se stala naší “stálicí”, díky které můžeme realizovat letní příměstský tábor pro děti s Aspergerovým syndromem. V tomto roce jsme mohli nabídnout celkem 13 klientům. Výše této dotace byla 15.000 Kč.

Logo-olomouckeho-kraje

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Náš spolek obdržel v roce 2021 v rámci mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií „COVID_19 (Program podpory C)“ dotaci ve výši 443 481 Kč.

Mpsv_logo_sirka_barva

Nadace Dětský mozek

V termínu 19. - 23. července proběhl letní příměstský tábor pro děti s Aspergerovým syndromem. Celá částka, tedy 10.000 Kč, byla určena na platy osobních asistentů, kteří individuálně přizpůsobují program tábora všem klientům.

Detskymozek_logo-1

Nadace Siemens

Dar této nadace ve výši 10.000 Kč jsme využili k dofinancování nové pomůcky, kterou je interaktivní box ovládaný novou a pery pro interaktivní podlahu. Pomůcka pomáhá rozvíjet optimální pohybové vzorce u dětí s PAS.

Nadace-siemens-logo

Nadace Siemens

Z nadačního příspěvku byl spolufinancován Akreditovaný výcvik v Metodě pozitivního chování (PBS) pro naši zaměstnankyni Evu Kräuterovou. Tato metoda pomáhá porozumět tzv. náročnému chování klientů a zvládat ho bez použití jakýchkoliv restriktivních opatření.

Nadace-siemens-logo

Nadační fond Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme - jaro 2021

V jarním kole tohoto projektu se nám podařilo získat celkově 32.000 Kč. Tyto prostředky byly použity na platy osobních asistentů v rámci Relaxačně - edukativních pobytů pro rodiny s dětmi s PAS (15.000 Kč) a na dofinancování Akreditovaného výcviku v Metodě pozitivního chování PBS. Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

TescoNros

Nadační fond Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme - podzim 2021

Nadační fond Tesco žádáme již několik let pravidelně o příspěvek a pravidelně se nám daří být v podávání žádostí úspěšní. V podzimním kole výzvy se nám podařilo získat částku 42.000 Kč, díky kterým můžeme dále rozvíjet svou činnost ve prospěch osob s poruchou autistického spektra. Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

TescoNros

Statutární město Olomouc - Individuální žádost

V roce 2021 obdržel náš spolek dotaci ve výši 50.000 Kč, ze které byl dofinancován nákup osobního automobilu. Díky němu jsme zvýšili kapacitu terénního poskytování obou realizovaných sociálních služeb.

Logo_olomouc_012

Statutární město Olomouc

Projekt “Tábor pro děti s autismem” byl i v roce 2021 podpořen Statutárním městem Olomouc. Částka 45.000 Kč byla využita zejména na platy osobních asistentů a dopravné na výlety.

Logo_olomouc_012

PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2020

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - Rozšíření nabídky KC Haná v Ústíně

Předmětem projektu bylo pořízení nové interaktivní pomůcky, kterou je mobilní inteaktivní box ovládaný nohou i pery pro interaktivní podlahu a stěnu. Díky projektu jsme získali vybavení pro kvalitnější zajištění aktivit, které pořádáme a organizujeme v oblasti kulturních, společenských a volnočasových aktivit.

Tento projekt byl realizován v roce 2020 v rámci podpory z výzvy MAS Region HANÁ metodou LEADER, financován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova prostřednictvím Programu rozvoje venkova.

Logo-eu         Logo-program-rozvoje-venkova                     Logo-leader

Krajský úřad Olomouckého kraje - dotační program Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování

Z projektu Tábor pro děti s Aspergerovým syndromem jsme byli schopni uhradit část nákladů na tuto velmi žádanou aktivitu. Klíčové jsou pro nás vždy mzdy pro osobní asistenty, kteří pomáhají program individuálně přizpůsobit účastníkům tábora. Olomoucký kraj podpořil tuto akci částkou 20.868 Kč.

Logo-olomouckeho-kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje - dotační titul Podpora infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje II.

Díky podpoře projektu Zvýšení dostupnosti terénní formy sociálních služeb pro děti s autismem ze strany Olomouckého kraje jsme získali částku 103.597 Kč, která je určena na nákup osobního automobilu, díky kterému budou moci pracovníci poskytovat efektivněji terénní formu služby.

Logo-olomouckeho-kraje

Ministerstvo práce a sociálních věcí

V letošním roce vyhlásilo MPSV mimořádné dotační řízení pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19. V rámci něj jsme obdrželi dotaci ve výši 417 697 Kč.

Mpsv_logo_sirka_barva

Nadace ČEZ - Podpora regionů

Z nadačního příspěvku ve výši 100.000 Kč byla spolufinancována koupě osobního automobilu, který využívají pracovníci při poskytování terénní formy služby sociální rehabilitace i raná péče.

Nadacecez_400x300_rgb_svetlepozadi_transparentni

Nadace Dětský mozek

Nadační fond přispěl na provoz letního příměstského tábora pro děti s poruchou autistického spektra. Z příspěvku 10.000 Kč budeme hradit platy osobních asistentů.

Detskymozek_logo-1

Nadační fond Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme

Díky hlasování veřejnosti v rámci akce Vy rozhodujete, my pomáháme jsme získali 26.000 Kč, ze kterých jsme financovali platy osobních asistentů na příměstském táboře pro děti s poruchou autistického spektra v roce 2020. Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

TescoNros

Nadační fond Abakus

Náš spolek získal v roce 2020 dvouletý grant na rozvoj advokačních činností ve prospěch osob s poruchou autistického spektra žijících v Olomouckém kraji, které se zaměřují na přístup ke zdravotní péči, zejména na oblast pediatrie a stomatologie. Tyto aktivity byly podpořeny částkou 1.010.000 Kč.

Abakus

Statutární město Olomouc

V roce 2020 jsme požádali statutární město Olomouc o kofinancování příměstských letních táborů pro děti s poruchou autistického spektra, které dlouhodobě pořádáme. Tuto aktivitu jsme byli schopni realizovat i díky dotaci ve výši 50.000 Kč.

Logo_olomouc_012

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Jan Olomouc

Informujte se

E: jan-olomouc@jan-olomouc.cz

T: 608 366 835

Kontaktujte nás

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Žilinská 198/26a

77900 Olomouc