Úvod do problematiky poruch autistického spektra

Uvod-do-problematiky-pas-1 Vzdělávací program si bere za cíl seznámit jeho účastníky se specifiky péče o klienty s poruchami autistického spektra se zaměřením na hlavní projevy PAS. Vysvětlí diagnostická kritéria, vytvoří přehled terapeutických přístupů a hlouběji přiblíží jednotlivé oblasti obtíží. Předností tohoto programu jsou konkrétní doporučení pro práci s osobami s PAS a tipy na formy podpory začlenění těchto osob do běžného života. V rámci tohoto programu budou mít účastníci také možnost zažít na vlastním těle poruchu smyslového zpracování, která závažně ovlivňuje život lidí s autismem.

Kurz je akreditován u MPSV, akreditace č. A2022/0968-SP/PC/PP.

Kurz je učen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, učitele, asistenty pedagoga, výchovné poradce, vychovatele v družinách, vedoucí zájmových kroužků, rodiče dětí s PAS a všechny se zájmem o danou problematiku.

časová dotace: 6h

místo konání: Brněnská 80, Olomouc (budova městské knihovny)

cena: 1900 Kč 

lektorka: Mgr. Sylva Kočí

pozvánka na kurz: ke stažení Uvod-do-problematiky-pas

 

kontakt pro přihlašování: Mgr. Ladislava Janíčková

tel: 733 742 177, e-mail: vzdelavani@jan-olomouc.cz

 

aktuální termíny:

20. října 2023 od 8:30h -  registrace dostupná ZDE  Uhraďte do 13. 10. 2023 na č. účtu 2602326680/2010. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno účastníka kurzu.

Aspergerův syndrom v praxi

Aspergeruv-syndrom Vzdělávací program si bere za cíl seznámit jeho účastníky s podstatou Aspergerova syndromu (AS) se zaměřením na jeho hlavní projevy. Vysvětlí diagnostická kritéria, seznámí s nejnovějšími výzkumy neurovědy v této oblasti a hlouběji přiblíží jednotlivé oblasti obtíží. Velká pozornost je věnována začleňování osob s AS do běžného života. Předností jsou konkrétní doporučení pro práci s osobami s AS opírající se o dlouhodobou praxi, kazuistiky a komentované videoprojekce.

Kurz je akreditován u MPSV, akreditace č. A2022/0967-SP/PC/PP.

Kurz je učen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, učitele, asistenty pedagoga, výchovné poradce, vychovatele v družinách, vedoucí zájmových kroužků, rodiče dětí s PAS a všechny se zájmem o danou problematiku.

časová dotace: 5h

místo konání: Brněnská 80, Olomouc (budova městské knihovny)

cena: 1700 Kč 

lektorka: Mgr. Sylva Kočí

pozvánka na kurz: ke stažení Pozvanka-as-v-praxi-podzimni-terminy-2023

 

kontakt pro přihlašování: Mgr. Ladislava Janíčková

tel: 733 742 177, e-mail: vzdelavani@jan-olomouc.cz

 

aktuální termíny:

14. září 2023 od 8:30h - registrace dostupná ZDE - Uhraďte do 7. 9. 2023 na č. účtu 2602326680/2010. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno účastníka kurzu.

23. listopadu 2023 od 8:30h - registrace dostupná ZDE Uhraďte do 16. 11. 2023 na č. účtu 2602326680/2010. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno účastníka kurzu.

Další informace ke vzdělávacím kurzům

Při vyplňování závazné přihlášky se seznamte se Zasady-ochrany-osobnich-udaju.

PŘIHLÁŠENÍ

Přihláška je závazná od jejího potvrzení = odeslání prostřednictvím našeho registračního formuláře.

  • Potvrzení přihlášky nebo případné změny zašleme e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu nejpozději týden před konáním kurzu.
  • Fakturu obdržíte e-mailem nejpozději týden před kurzem, nejdříve však po připsání uhrazené částky na náš bankovní účet.
  • Pokud je kurz plně obsazen, dříve přihlášení účastníci mají přednost. V takovém případě Vás budeme informovat a můžeme Vás evidovat jako náhradníka.

Může se stát, že potvrzení přihlášení nebo faktura spadne do složky Hromadné, Promo akce nebo Spam.

Když si nás přidáte do kontaktů, už všechny naše e-maily najdete ve složce Doručené nebo Přijaté. Děkujeme za pochopení.

 

STORNO PODMÍNKY

Odhlásit se z kurzu lze e-mailem na vzdelavani@jan-olomouc.cz.
Odesláním přihlášky potvrzujete zároveň svůj souhlas s následujícími storno podmínkami:

  • Odhlášení méně než 7 dní před začátkem konání kurzu – storno 100 % ceny kurzu.
  • V případě neúčasti ze závažných důvodů může účastník/organizace na kurz vyslat náhradníka.

 ZRUŠENÍ KURZU

  • Ze strany JAN z. s.  může být kurz přesunut nebo zrušen ze závažných důvodů (nemoc lektora apod.) a také v případě, že nebyla dostatečně naplněna kapacita kurzu.
  • V případě zrušení kurzu má účastník nárok na vrácení poplatku bez uplatnění storna.
  • V případě přesunu termínu může účastník svoji účast zrušit bez storno poplatku.

CENA KURZU

V ceně kurzu je zahrnuta práce lektora po celou dobu konání kurzu a drobné občerstvení (káva, čaj, voda, mléko, ovoce, sušenky).

Ubytování a další stravu si účastnící zajišťují a hradí sami.

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Jan Olomouc

Informujte se

E: jan-olomouc@jan-olomouc.cz

T: 608 366 835

Kontaktujte nás

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Žilinská 198/26a

77900 Olomouc